Skip to content

COVID-19 / Corona - Vad gör vi och hur påverkas vi?

mcare följer utvecklingen av corona-utbrottet noggrant, främst via Folkhälsomyndigheten, UD och WHO. Våra riktlinjer följer till stor del dessa myndigheters rekommendationer men vi har såklart även behov för processer kopplat till inkommande hårdvara och kundmöten.

Ledningsgruppen och styrelsen har återkommande möten för att utvärdera situationen och de åtgärder vi tar.
Vid skrivande tidpunkt så påverkas inte vår produktion av de förebyggande åtgärder som vi genomfört, genomför eller planerar att genomföra. Situationen kan dock förändras snabbt i det fall vår personal behöver sättas i karantän eller om leveranser av delar på något vis blir påverkad. Mcare vidtar samtliga till buds stående medel för att säkerställa att varken vår personal eller våra kunder blir drabbade.Hittills ser vi ingen påverkan på leveranser av reservdelar eller i den logistiska processen.

Förändringar vi har gjort:

  • Vi föredrar och bokar numer enbart digitala möten i den mån det är möjligt.
  • Vi har satt upp en station för att desinficera produkter som skickas till våra centrala verkstäder.
  • Vi har implementerat nya riktlinjer för den fysiska hanteringen av produkterna. Bland annat ska handskar ska användas.
  • Nya riktlinjer för hur vi rengör produkterna innan vi tar av oss handskar för att kunna reparera produkterna.
  • Vi har säkrat upp ett lager av rengöringsprodukter och annan utrustning som behövs.
  • Vi har implementerat nolltolerans för symptom på arbetsplatsen.
  • Vid fysiska kundmötet, så som i våra butiker, håller vi avstånd till våra kunder. Det kan även hända att vi använder handskar.

Vår beredskapsplan för värsta tänkbara scenario är detaljerad och tar sikte på att hålla verksamheten igång.