Mac-service

100% nöjdhetsgaranti. Du får alltid rätt pris så att du kan fatta ett välinformerat beslut innan service genomförs.

Trasig Mac? Problem med Mac?

Du får alltid veta vad som är fel med din dator och kostnad för service innan vi genomför arbetet - allt för att du ska kunna fatta ett välinformerat beslut innan service. Om du beslutar dig för att inte genomföra service debiterar vi endast en undersökningskostnad.

Vi tar hand om din Mac snabbt och professionellt, oavsett vart du köpt din enhet. Vi hanterar både Apples garanti, Apple Care Protection Plan samt andra specialavtal. Om du önskar åberopa reklamationsrätten under svensk konsumentköplag kan du göra det direkt hos oss, med hjälp av ditt originalkvitto sköter vi resten åt dig.

Vi hanterar även skadad utrustning, service utanför garanti samt programvarurelaterade problem.

Innan du lämnar in din enhet för service bör du kontrollera att du har säkerhetskopierat eller sparat viktig information. Mer detaljerad information finns här. Vi erbjuder service för samtliga enheter, oavsett vilket land de är inköpta i, men vi kan endast hantera reklamationer under konsumentköplagen för enheter inköpta i Sverige. För mer information om Apples garantier och konsumentskydd, se här.

Mac servicepriser